Recent Changes

Sunday, April 29

 1. page home edited ... Marc Giner - Francesc Castellà - Joan Verger - Toni Català - Joana Deyà - Pedro Bauzà - Josep …
  ...
  Marc Giner - Francesc Castellà - Joan Verger - Toni Català - Joana Deyà - Pedro Bauzà - Josep Bosch
  Febrer-Març 2010
  MIRAU-VOS AQUEST EXEMPLE PEREXEMPLEPER SI US
  (view changes)

Wednesday, March 24

 1. page home edited ... x-COM SOM JO?--C.P.Gènova. Projecte interdisciplinar: 1er Cicle. 1er Trimestre. PROPOSTA DIDÀ…
  ...
  x-COM SOM JO?--C.P.Gènova. Projecte interdisciplinar: 1er Cicle. 1er Trimestre.
  PROPOSTA DIDÀCTICA COMPETENCIAL
  Una wiki d'alimentació i nutrició
  4t ESO
  Biologia - Educació eticocívica - Educació
  Autors:
  Marc Giner - Manuel Cañellas - Francesc
  Febrer-Març 2010
  MIRAU-VOS AQUEST EXEMPLE PER SI US POT SERVIR ALGUN ENLLAÇ
  (view changes)
  1:00 am
 2. page space.menu edited ... Guies didàctiques Biologia Educació eticocívica Educació física Matemàtiques
  ...
  Guies didàctiques
  Biologia
  Educació eticocívica
  Educació física
  Matemàtiques
  (view changes)
  12:58 am

Saturday, March 13

 1. page Matemàtiques Act 2 edited ... cursos lliures OpenOffice Cal tenir en compte que les dietes obtingudes a les activitats de B…
  ...
  cursos lliures OpenOffice
  Cal tenir en compte que les dietes obtingudes a les activitats de Biologia, seran per diversos dies, una setmana per exemple, llavors si és així, açó multiplica la feina a repartir i fer pel número de dies dels que consta una dieta. O bé agafar-ne una mostra de la dieta per un dia de cada tipus de dietes, enlloc de tots els dies que duren.
  És una bona pregunta. I si ho feim per una setmana i consideram la setmana com a mostra per calcular el mes sencer?. O és massa difícil?.
  Aquestes hauran d'especificar per cada subtipus: els ingredients que la componen el seu pes, i preu.
  El grup d'especialistes podria anar a l'Hospital i demanar si algú els podria explicar com es calculen les dietes i quants de pacients tenen per terme mig (diferenciant si pot ser infants,dones adultes i homes adults) per cada grup de malalties del estudi de Biologia.
  (Això ho ha de fer el vostre grup 1 d´especialistes si ho tenc entès bé. Us seria molt pràctic anar de visita a l´hospital i que us fessin una conferència sobre com es calculen les dietes. Això els podria ajudar).
  A més tractar de que els informen sobre un pressupost realista (o al menys a com els surt de mitjana el cost a l'hospital del menú diari d'un pacient, per comparar).
  Ben pensat
  (view changes)
 2. page Matemàtiques edited ... Per què ens donen energia els aliments. Grup ICE-UAB. VISTA EN POWER POINT Aquesta UD queda…
  ...
  Per què ens donen energia els aliments. Grup ICE-UAB.
  VISTA EN POWER POINT
  Aquesta UD queda rodona. Només hi falta una feina de disseny. Ordenar les activitats perquè quedin visuals pels al·lots. Però el fons el teniu fet i molt ben fet. Ho començ aquí.
  Sessions
  Núm activ
  (view changes)

Friday, March 12

 1. page Contacte edited Tecnologia Marc: marcgiga@gmail.com Educació ètico-cívica Manuel: mcanellas1@educacio.caib.e…

  Tecnologia
  Marc: marcgiga@gmail.com

  Educació ètico-cívica
  Manuel: mcanellas1@educacio.caib.es
  (view changes)
  7:55 am

Tuesday, March 9

 1. page Educació física edited ... 7- Mostrar actituds de respecte i valoració davant les realitzacions dels altres. CRITERIS D'…
  ...
  7- Mostrar actituds de respecte i valoració davant les realitzacions dels altres.
  CRITERIS D'AVALUACIÓ I CB
  Avui tindreu 10 minuts per explicar cadascú la vostra part. Ho fareu per matèries.
  CRITERIS D´AVALUACIÓ
  CB
  ...
  1a) Adquirir i aplicar valors i actituds personals: tenir capacitat d’escollir, de calcular i assumir riscos, i d’afrontar problemes; tenir una actitud positiva cap al canvi i la innovació i entendre aquests canvis com a oportunitats amb capacitat d’adaptar-s’hi de manera crítica i constructiva.
  1b) Transformar les idees en accions:conèixer les fases de desenvolupament d’un projecte: planificar, prendre decisions, actuar, avaluar el que s’ha fet i autoavaluar-se, extreure conclusions i valorar les possibilitats de millora, escollir amb criteri propi; desenvolupar les opcions i els plans personals i responsabilitzar-se’n, tant en l’àmbit personal, com en el social i laboral; mantenir la motivació per aconseguir l’èxit, identificar i assolir objectius.
  ...
  la següent (1b i 1c) us casaran
  ...
  CA núm 22, perdó amb el núm 5c.
  1 c) Liderar projectes:saber organitzar el temps i les tasques, relacionar-se, cooperar i treballar en equip de manera cooperativa i flexible.
  2
  (view changes)
  2:22 am
 2. page Educació física edited ... Excel·lent 1 Ha sebut planificar i realitzar la investigació de forma autònoma 2 Assume…
  ...
  Excel·lent
  1
  Ha sebut planificar i realitzar la investigació de forma autònoma
  2
  Assumeix responsabilitats
  3
  Sap escoltar i dialogar
  4
  Coopera en la elaboració del treball
  5
  Pren decisions de forma responsable
  CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
  Presentació del producte (dieta i programa d'exercicis): 30%
  (view changes)
  1:17 am
 3. page Educació física edited ... 1 c) Liderar projectes:saber organitzar el temps i les tasques, relacionar-se, cooperar i treb…
  ...
  1 c) Liderar projectes:saber organitzar el temps i les tasques, relacionar-se, cooperar i treballar en equip de manera cooperativa i flexible.
  2
  1- Utilitzar mètodes de desenvolupament de les diverses capacitats físiques, d’acord amb els principis bàsics de la planificació, per incrementar aquelles capacitats més relacionades amb la salut.
  2- Dissenyar i dur a terme un pla de treball d’una capacitat física relacionada amb la salut per incrementar el nivell inicial propi, a partir del coneixement de sistemes i mètodes d’entrenament.
  3- Adquirir hàbits i tècniques orientades a la consecució d’una higiene postural correcta.
  (view changes)

More