Tasca

MÚSICA

Quina és la música més adequada per als nadons i les seves mares?
TECNOLOGIA

COM DISSENYAR UNA SAFATA?
E. F.

CERCAR UNA DIETA BAIXA EN CALORIES PER PERSONES AMB SOBREPES I APLICACIÓ D'UN PROGRAMA D'EXERCICI.
MATEMÀTIQUES

ESTUDI ESTADÍSTIC DELS PACIENTS I COSTS DE LES DIETES UTILITZANT EXCEL.
BIOLOGIA

QUINA ÉS LA DIETA MÉS ADIENT PELS MALALTS AMB LES MALALTIES METABÒLIQUES MÉS COMUNS A LES ILLES BALEARS?
FILOSOFIA

QUINES SÓN LES VIRTUTS QUE HAN DE TENIR ELS ENFERMERS PER ATENDRE ELS MALALTS DE MANERA MÉS ADIENT I CORRECTA?DURADA: 3 SETMANES.