Biologia
Matemàtiques
Tecnologia
ETC
Ed. Física
Música
Sessió 1
Presentació de la tasca i formació de grups: Formarem 5 GRUPS BASE de 4 especialistes cada un. També formarem 4 GRUPS D'ESPECIALISTES formats per 5 alumnes de diferents grups base.
No fan res. Comencen més endavant
Sessió 2
Planificació de la tasca
És el mateix alimentar-se que nodrir-se?
Res
Sessió 3, 4 i 5
GRUP 1 ESPECIALISTES analitzen: Quina és la nostra despesa energètica diària?
GRUP 2 ESPECIALISTES analitzen: Quina és la nostra ingesta calòrica diària?
GRUP 3 ESPECIALISTES analitzen: Quina és la despesa energètica aproximada dels pacients d'un hospital?

GRUP 4 ESPECIALISTES analitzen: Quines són les principals malalties metabòliques de les Illes Balears?

Cada grup especialista prepara un powerpoint amb les dades obtingudes que servirà per ser mostrat a cada grup base.
Res
Sessió 6
REUNIÓ DE GRUPS BASE, on els especialistes exposen el que han investigat
Act. 1. Presentació de la tasca i formació dels grups.
Sessió 7 i 8
Quina és la dieta més adient per cada tipus de malaltia que s'ha descrit anteriorment?
Cada GRUP ESPECIALISTA es distribueix el desenvolupament d'una de les malalties:
GRUP 1 ESPECIALISTA: dieta per malalts cardíacs
GRUP 2 ESPECIALISTA: dieta per diabètics
GRUP 3 ESPECIALISTA: dieta per hipertensos i hipotensos
GRUP 4 ESPECIALISTA: dieta per obesos i anorèxics
Act. 2. Recerca d´informació per grups d'especialistes
Sessió 9 i 10
Reunió de GRUPS BASE per posar en comú tot el que s'ha investigat.
Preparació dels powerpoints per a la presentació final

Sessió 11 i 12
Cada grup BASE presenta el seu powerpoint davant la comisió de nutrició
S'estableix torn de preguntes a càrrec de la comissió de nutrició i de la resta dels alumnes.