ACTIVITAT 1 (A1):

  • Presentació de la tasca i de les rúbriques

Entre d’altres coses, l’Hospital d’Inca ens ha demanat que fem un estudi estadístic dels seus pacients. D’aquesta manera es podran obtenir una sèrie de perfils a partir dels quals es planificaran algunes actuacions per a millorar l’atenció que es brinda als malalts.
Per altra banda, també haurem de calcular el cost que suposarà per a l’hospital aquest nou programa de dietes que han planificat els mateixos alumnes a l’àrea de Biologia. Hem de recordar que l’hospital té un pressupost molt definit i s’ha d’ajustar a ell. Si el nostre pla d’actuació no respon als criteris presupostaris de l’hospital, no serà acceptat.


  • Formació dels grups

Treballarem principalmente en 5 grups base formats per 4 especialistes cada un. Per tant, hi haurà 4 grups d’especialistes formats per 5 alumnes de diferents grups base.

Especialistes. Grup 1

external image estadistica2.jpg
Fer l'estudi estadístic dels pacients

Especialistes. Grup 2

external image cardiopatias_01.jpg
Calcular els costos de la dieta per als malalts de cardiopaties i diabètics.

Especialistes. Grup 3

external image 030909-8.jpg
Calcular els costos de la dieta per a hipertensos i hipotensos.

Especialistes. Grup 4

external image obesidad_evolution.jpg
Calcular els costos de la dieta per a obesos i anorèxics.Per a les dues tasques farem ús com a eina principal del programa Excel per als càlculs i gràfics. Disposareu de 12 hores lectives per a finalitzar les tasques.

En acabar, haureu d´entregar un informe escrit (en forma de dossier) que es presentarà a l’Hospital d’Inca juntament amb la presentació PowerPoint.


Planificació de la recerca

Amb les dietes que heu obtingut els grups a les activitats de Biologia classificades per tipus de malatia, heu d'elaborar 3 subtipus de dietes per infants, per dones adultes i per homes adults. De durada setmanal.

Abans de començar la recerca heu de fer la planificació. Què necessitau saber per calcular els costos de les dietes? Amb quines dades ja compteu?. On cercareu informació? Qui s´encarregarà de què?.

Heu d´omplir aquesta fitxa