Introducció
A l'Hospital d'Inca s'ha perdut tota la documentació referent a les dietes/menús dels diferents tipus de malalts. L'hospital ha demanat al nostre centre que planifiqui les dietes adients segons les necessitats de cada tipus de malalt.
Es tracta d'un projecte prou interessant i el nostre centre s'ha oferit per a realitzar una sèrie de projectes adicionals que poden millorar l'estada dels pacients a l'hospital:

  • És molt diferent la dieta d'un malalt i la que hauria de fer una persona sana?
  • Influeix l'estat d'ànim del pacient a a l'hora de menjar?
  • Són còmodes les safates on es serveix el menjar als pacients?
  • És el mateix alimentar-se que nodrir-se?
  • Com es comporta la societat davant dels trastorns alimentaris més habituals (sobrepès, anorexia ...)?
  • Quin és el perfil dels pacients de l'hospital?
  • Influeixen les creences del pacient en la seva dieta?
  • Quin cost suposarà per l'hospital el nou programa de dietes?
  • Alguna de les dietes proposades seria bona per a una persona sana?

És d'esperar que aquestes i moltes altres questions quedin ben resoltes després de finalitzar la tasca.

MOlt ben escrit i resumit. Seria meravellós si el primer dia de classe feis venir una persona del mateix hospital a plantejar-lis la tasca.