Educació ètico-cívica
Manuel: mcanellas1@educacio.caib.es

Matemàtiques
Francesc: fjcmayor@yahoo.es
Joan: juanverger@msn.com

Biologia
Toni: tonicatalaniell@hotmail.com

Música
Joana: joanadeya@gmail.com

Educació física
Pedro: pedrobauza@hotmail.com
Josep: boskov21@hotmail.com

Guida: guida@ibacom.es